056 815 392; 0899 285 485 - byteplusbg@yahoo.com

Меню Алергени

Ние ви предлагаме изработка на меню алергени, евтин
и бърз начин за допълнение към вашето съществуващо меню според новите наредби. Приложението е съгласувано с Областна Дирекция по Безопасност на храните в гр. Бургас, м. февруари 2015г.
За ваше улеснение при попълване на меню алергени, ще получите копие на приложение II към член 21 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.
056 815 392, 0899 285 485, Byte Plus, Menutabg
menu_alergeni
* Меню алергени е задължително да присъства към основното меню. Това е изискване на Еврорегламент 1169, според който заведенията за обществено хранене са длъжни да обявяват наличието на продукти, които може да предизвикат алергии у клиентите им. Новите правила на Европейския съюз са в сила от 13 декември 2014г. и изискват специално меню, в което са описани алергените, съдържащи се в ястията в ресторантите. Българската Агенция по Безопасност на храните (БАБХ) е органът, който проверява дали ресторантьорите спазват задължението да отбелязват алергените в менюто на своите заведения.

Подобни Продукти

Back to Top